Novinky v šk. roku 2019-2020

Z našej kroniky

 domka no

Čaká nás...

24. sep
2019


utorok
o 17:00 hod.
DO sdb rodina
26. sep
2019


štvrtok
o 17:30 hod.
Animačné ZMP
27. sep
2019


piatok

Akcia AABB
27. sep
2019


piatok
o 22:00 hod.
Celoročná adorácia

Dnešné stretká a krúžky

Žiadne udalosti

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center