Z našej kroniky

Čaká nás...

16. okt
2018


utorok
o 17:45 hod.
Animátori
23. okt
2018


utorok
o 17:00 hod.
DO sdb rodina
25. okt
2018


štvrtok

Ubytovanie z BA
26. okt
2018


piatok
o 20:00 hod.
Nocovačka Rebelky

Dnešné stretká a krúžky

Žiadne udalosti

domka logo

DOMKA
Združenie saleziánskej
mládeže stredisko Námestovo

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center