Momentálne aktuálne

Z našej kroniky

Čaká nás...

25. jan
2019


piatok
o 17:00 hod.
DO mladí
26. jan
2019


sobota
o 15:30 hod.
DO rodín
29. jan
2019


utorok
o 17:00 hod.
DO sdb rodina
31. jan
2019


štvrtok

Don Bosco
03. feb
2019


nedeľa

Akadémia DB

Dnešné stretká a krúžky

23. jan
2019


streda
o 18:00 hod.
Kama U19
23. jan
2019


streda
o 18:00 hod.
Heroes (9)

domka logo

DOMKA
Združenie saleziánskej
mládeže stredisko Námestovo

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center