Pozývame vás

Z našej kroniky

Čaká nás...

11. dec
2018


utorok
o 17:00 hod.
DO sdb rodiny
14. dec
2018

15. dec
2018

18. dec
2018


utorok
o 17:00 hod.
Animátori
21. dec
2018


piatok

DO mladí

Dnešné stretká a krúžky

Žiadne udalosti

domka logo

DOMKA
Združenie saleziánskej
mládeže stredisko Námestovo

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center