Pripravujeme sa na sviatok Panny Márie Pomocnice

Z našej kroniky

 domka no

Čaká nás...

18. jún
2019


utorok
o 17:00 hod.
DO Mladí
18. jún
2019


utorok
o 19:00 hod.
CHT - priprava
19. jún
2019


streda
o 17:30 hod.
Primestak - priprava
21. jún
2019

23. jún
2019


nedeľa
o 14:30 hod.
Predprázdninová adorácia

Dnešné stretká a krúžky

Žiadne udalosti

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center