Pripravujeme pre vás

No result.

Z našej kroniky

 domka no

Čaká nás...

26. apr
2019


piatok

Hokejbal U15
27. apr
2019


sobota
o 09:00 hod.
Volejbal Sal.Rod
30. apr
2019


utorok
o 17:00 hod.
DO SDB rodina
01. máj
2019

03. máj
2019


piatok

SAŠ

Dnešné stretká a krúžky

25. apr
2019


štvrtok
o 14:00 hod.
gitara
25. apr
2019


štvrtok
o 14:00 hod.
Super girls
25. apr
2019


štvrtok
o 15:30 hod.
Vincova tlupa (8)
25. apr
2019


štvrtok
o 18:00 hod.
Rebelky (8,9)
25. apr
2019


štvrtok
o 18:00 hod.
Babská jazda (3,4)
25. apr
2019


štvrtok
o 18:00 hod.
Strongeri (3,4)

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center