Z našej kroniky

 domka no

Čaká nás...

26. mar
2019


utorok
o 17:00 hod.
DO SDB rodina
28. mar
2019


štvrtok
o 16:30 hod.
ZMP animačné
31. mar
2019


nedeľa
o 17:30 hod.
Animátori-AABB

Dnešné stretká a krúžky

Žiadne udalosti

domka logo

DOMKA
Združenie saleziánskej
mládeže stredisko Námestovo

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center