Novinky v šk. roku 2019-2020

Z našej kroniky

 domka no

Čaká nás...

17. dec
2019


utorok
o 17:00 hod.
DO sdb rodina
20. dec
2019


piatok

DO Mladí
22. dec
2019


nedeľa
o 15:00 hod.
4. Adv. pop.

Dnešné stretká a krúžky

Žiadne udalosti

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center