News

Z našej kroniky

 domka no

Čaká nás...

22. feb
2019


piatok

SAŠ
26. feb
2019


utorok
o 17:00 hod.
DO SDB rodina
01. mar
2019

02. mar
2019


sobota

DO mladí
03. mar
2019


nedeľa
o 14:30 hod.
Predpôstna adorácia

Dnešné stretká a krúžky

22. feb
2019


piatok
o 15:30 hod.
Hokejbal U15
22. feb
2019


piatok
o 15:30 hod.
Šikovné ruky

domka logo

DOMKA
Združenie saleziánskej
mládeže stredisko Námestovo

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center