Kalendár

21. aug
2018


20. aug (pondelok) - 24. aug (piatok)
08:00 - 13:00
Prímestský tábor
22. aug
2018


20. aug (pondelok) - 24. aug (piatok)
08:00 - 13:00
Prímestský tábor
23. aug
2018


20. aug (pondelok) - 24. aug (piatok)
08:00 - 13:00
Prímestský tábor

domka logo

DOMKA
Združenie saleziánskej
mládeže stredisko Námestovo

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2012 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center