Pripravujeme sa na sviatok Panny Márie Pomocnice

Z našej kroniky

 domka no

Čaká nás...

24. máj
2019


piatok

Pripravkári
24. máj
2019


piatok
o 17:00 hod.
Panny Márie Pomocnice

Dnešné stretká a krúžky

22. máj
2019


streda
o 18:00 hod.
Heroes (9)

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center