ADMA online November 2016

Adma 2016-11-01

Mária nás volá, aby sme sa modlili za pokoj

Adma 2016-11-02

Panna Mária nás pozýva, aby sme sa modlili za pokoj a žili v pokoji. Svet tak veľmi potrebuje pokoj. Prítomnosť a príhovor Panny Márie, a jej posolstvá sú neustálym pozvaním zmeniť naše životy, aby sme ďalej nežili sebecky, svetsky, ale v súlade s Evanjeliom. Ak budeme žiť život modlitby, budeme žiť v pokoji. Ak budeme žiť v pokoji, budeme cítiť potrebu svedčiť o ňom, pretože, ak sme v pokoji, sme s Bohom, pretože Boh je našim pokojom. Ak sa staneme nástrojmi pokoja, nájdeme pokoj. V súčasnosti svet veľmi potrebuje modlitby za pokoj, v našich srdciach, v našich rodinách, v cirkvi, všade.. Je tu riziko, že sa modlíme iba našimi perami... často rozprávame o Bohu bez toho, aby sme s ním mali skutočný vzťah. Ale modlitba pozostáva z intímneho vzťahu s Bohom, žitím v ňom, nechaním samých seba, aby nás viedol.

V tejto časti roka oslavujeme všetkých svätých a pripomíname si zosnulých. Svätí nám dávajú príklad, ktorý môžeme nasledovať, sú nám priateľmi, na ktorých sa môžeme spoľahnúť, orodovníkmi, ktorých môžeme vzývať. Potrebujeme ich poznať, čítať o ich životoch a vybrať si zopár z nich za priateľov na našej ceste a v ťažkostiach života.

Aby sme sa stali mužmi a ženami pokoja musíme opustiť hriech, začať s pôstom a byť vytrvalí vo sviatosti zmierenia, aby mohli byť vnútorne očistení a obnovení. Takýmto spôsobom sa môžeme stať mužmi a ženami, ktorí sa postia, modlia a vyznávajú svoje hriechy a stávajú sa silnými a bezúhonnými, pevnými vo viere. Ten, kto vie ako povedať nie jedlu, tiež vie, ako povedať nie hriechu. Z malých vecí sa rodia veľké veci. Myslieť na druhých je tiež formou pôstu. V súčasnej dobe máme priveľa vecí, ale tiež veľa duchovnej chudoby. Sme chudobní v modlitbe, vo viere...Panna Mária nás volá, aby sme v tomto svete boli misionármi radosti, misionármi nádeje, misionármi s veľkým srdcom. To si však vyžaduje každodennú modlitbu, ktorá umožňuje Bohu žiť v nás. Skutočnosť, že Mária prichádza medzi nás je dôkazom, že Nebo existuje. Nie je ilúziou, ale realitou.

Cítime túto prítomnosť Márie Pomocnice kresťanov v našom združení, všade tam, kde skupiny rastú, kde vznikajú nové cesty viery, kde sa slávia stretnutia, a tieto obnovujú zmysel pre spolupatričnosť a túžbu vydávať svedectvo o evanjeliu.


Lucca Tullio, predseda

Don Pierluigi Cameroni SDB, duchovný animátor

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center