ADMA online Január 2017

Adma 2017-01-01

Mária nás pobáda, aby sme boli radostní a nestrácali nádej

Adma 2017-01-02

Mesiac január je časom drahým celej Saleziánskej rodine, vďaka silnej saleziánskej atmosfére, ktorá ho charakterizuje a vďaka všetkým aktivitám, ktoré prispievajú k dôstojnej oslave sviatku nášho otca a učiteľa Dona Bosca. Vedení Máriou Pomocnicou kresťanov chceme otvoriť svoje srdcia pokoju a radosti, aby sme odvážne niesli svedectvo o Evanjeliu rodine a svetu. Vo svete poznačenom toľkými vojnami, tak veľmi trpiacom, nespravodlivom, rozdelenom a nepriateľskom, nesmieme stratiť nádej, s pohľadom upretým na Ježiša nezabúdajme, že sme boli stvorení pre Boha, pre nebo, pre večnosť. “Tma odchádza a už svieti pravé svetlo”. Mária je s nami a bojuje s nami a pre nás, aby sme nestratili nádej, že môžeme žiť v pokoji a byť radostní. V tomto duchu si chceme tiež pripomenúť sté výročie zjavení vo Fatime a jej posolstvo mieru pre celé ľudstvo. Slová svätého Pavla Filipanom: “Ustavične sa radujte v Pánovi!”, možno považovať za motto a program života Dona Bosca. Vnútorná radosť, zrodená z viery a zjednotenie s Ježišom, bolo zdrojom jeho kresťanského diela. Heslo hlavného predstaveného pre rok 2017 “SME JEDNA RODINA! Každý dom, škola života a lásky“ je zvláštnym darom v tesnej harmónií s cestou, ktorú naše združenie nasleduje už niekoľko rokov. Vítame ho ako ďalší stimul a potvrdenie toho, aby sme na tejto ceste pokračovali, vediac, že Mária Pomocnica kresťanov je s nami a že Don Bosco nás pozýva uskutočňovať jeho charizmu aj dnes s osobitnou pozornosťou venovanou rodinám. Toto nové heslo je navrhnuté s ohľadom na prioritu, cez ktorú nás Cirkev žiada venovať ešte väčšiu a účinnejšiu pastoračnú starostlivosť rodinám. Pápež František sa rozhodol venovať dve synody reflexii o rodinách, v spojitosti s niektorými pastoračnými aspektmi, ktoré už predtým navrhol v Apoštolskej Exhortácií Evangelii Gaudium v 2013. Boli to Mimoriadna Synoda v 2014 a Riadna Synoda v 2015. Tieto synody boli nasledované Apoštolskou Exhortáciou Amoris Laetitia, podpísanou 19. Marca 2016. Cirkev žiada nás, Saleziánsku rodinu Dona Bosca, aby sme uprednostnili, všade v Saleziánskom svete pastoračnú formáciu rodín. Tak, ako každý rok, Heslo je adresované každému jednému členovi a každej jednej skupine Saleziánskej rodiny, s cieľom zvýšiť povedomie najživším možný spôsobom o naším úlohách a povinnostiach voči rodinám, tak, že sa stanú službou sprevádzania a pomocou, ktorá je od nás očakávaná. Pokračujeme na našej ceste v spoločenstve s celou Saleziánskou rodinou. Prajeme Vám plodnú novénu a sviatok Dona Bosca.

Lucca Tullio, predseda

Don Pierluigi Cameroni SDB, duchovný animátor

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center