ADMA online Február 2017

Adma 2017-02-01

Mária nás pozýva modliť sa a vybrať si svätosť

Adma 2017-02-02

Materskou úlohou Márie v dejinách spásy a v živote Cirkvi je volať ľudí k obráteniu sa k Bohu, k modlitbe a k pokániu. Vo svete poznačenom vojnami, násilím a rôznymi katastrofami, Panna Mária nás žiada, aby sme sa rozhodli, rozhodli sa pre Boha a pre Božie veci. Satan, ako vždy, nahovára na vzburu voči Bohu a jeho vôli, aby zničil pokoj v našich srdciach, v našich rodinách a vo svete. Obhajuje život v pohodlí a v pohode a ľahostajnosť k potrebám druhých. Mária nás varuje: Modlite sa! Bojujte! Pozdvihnite svoje mysle! Panna Mária nás nabáda, aby sme reagovali na útok síl temna, ktoré chcú zničiť všetko, čo je Božie v ľudskom srdci. Musíme zobudiť z unaveného spánku naše duše a prijať silné posolstvo k obráteniu, ktoré rezonuje v období pôstu, a najmä v tomto roku stého výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime.

Vďaka Bohu a Panne Márii, v našom združení vidíme skupiny, rodiny a mladých ľudí obnovených v znamení svätosti a bratstva. Nepodriaďujú sa ideológii konzumizmu a hedonizmu. Zakúšajú kresťanský život a pevne svedčia o Evanjeliu. Príklad svätých nás povzbudzuje, aby sme žili pravý kresťanský život, vzbudzuje obdiv u druhých a túžbu zdieľať našu cestu viery a materiálne a duchovné dobrá. Mária ide s nami a zostáva s nami, ako sme mali možnosť vidieť v posledných rokoch a ako sme boli svedkami na Saleziánskych dňoch spirituality v januári v Ríme.

Sila ADMY spočíva v skupinách, ktorých členovia, pod vedením Márie Pomocnice kresťanov, zdieľajú cestu viery, modlitby a svedectvá, ktorými si navzájom pomáhajú. Je tam vzájomná podpora. Na tejto ceste sa formujú nádherné priateľstvá a vidíme, ako nás Panna Mária privádza bližšie k ľuďom, ktorí nám pomáhajú, ktorí nám rozumejú, ktorí nás povzbudzujú a niekedy nás aj vedú na ceste k svätosti. Keď sa modlíme, keď sme na strane Boha, stávame sa ľuďmi nádeje, pretože naša nádej je v Bohu a v Panne Márií. Áno, je pravda: Satan je silný, ale Boh je silnejší a my sme na Božej stane. Zaiste, naša ľudskosť je krehká. To preto si nás Panna Mária pozýva, aby sme sa ešte bližšie privinuli k Bohu, cez modlitbu a sviatostný život, sprevádzaní kňazom a idúc vpred na ceste svätosti.

Pozývame všetkých našich členov a skupiny, k príprave a intenzívnemu prežitiu obdobia pôstu s chvíľami silnej modlitby a duchovnej obnovy v spoločenstve s miestnou cirkvou a so Saleziánskou rodinou.

Lucca Tullio, predseda

Don Pierluigi Cameroni SDB, duchovný animátor

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center