ADMA online December 2016

Adma Online 2016-12-01

Mária nás NÁS VEDIE K JEDNODUCHÉMU ŽIVOTU

Adma 2016-12-02

Začali sme nový liturgický rok. Adventom, ktorý nás pripravuje na Vianoce. Je to čas milosti, čas priaznivý na to, aby sme naše srdcia pripravili na očakávanie a nádej a zamerali naše životy na to najpodstatnejšie. Boh sa stal človekom v chudobe a jednoduchosti jasličiek. Mária nás vedie a sprevádza na ceste svätosti svojim vlastným príkladom a príkladom rodiny z Nazaretu, ukazuje nám ako žiť jednoduchý život, v nachádzaní Boha v malých veciach každého dňa, žití v jeho prítomnosti a načúvaní jeho Slovu, s postojom vďačnosti za všetko, čo nám dáva.

Vianoce sú časom darčekov, ale Ježiš nám pripomína, že on je ten pravý dar Otca pre nás, takže náš život, rovnako ako jeho, môže byť darom pre tých, ktorí milujú, nesúc tak svedectvo o Božej dobrote so všetkou veľkorysosťou a bez zameriavania sa na seba.

Novembrová skúsenosť zo stretnutia Dona Pierluigiho s členmi Sekretariátu Saleziánskej rodiny na stretnutí pre formáciu delegátov Západnej Ázie – Austrálie Saleziánskej rodiny (viac informácií je v časti kronika tohto čísla ADMAonline) bola obrovskou príležitosťou rásť v pocite príslušnosti a spolupatričnosti k Saleziánskej rodine a ukázať identitu a cestu ADMA viac ako 160 členom Saleziánskej rodiny, ktorí sa stretnutia zúčastnili, vrátane SDB a FMA. Ďakujeme za cestu, po ktorej nás Mária Pomocnica kresťanov posledných niekoľko rokov vedie, zaväzujúc sa vo všetkých našich skupinách rásť v pocite spolupatričnosti k Saleziánskej rodine, spoznávaní a žití našej identity členov ADMA podľa stanov, ich komentárov a formačného procesu navrhovaného mesačne v ADMAonline. Svedčíme s radosťou našej lásky k Ježišovi v Eucharistii a Márii Pomocnici kresťanov, s apoštolským srdcom Dona Bosca.

Šťastné Vianoce a bohatý Nový Rok 2017! 

Lucca Tullio, predseda

Don Pierluigi Cameroni SDB, duchovný animátor

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center