Oznamy v kaplnke sv. Jána Bosca

ARI Docs Viewer: 'https://www.sdbno.sk/images/oznamy/oznamy07.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

Aktuálne oznamy farnosti Námestovo

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center