Radšej smrť, ako hriech“, bolo životným mottom hlavnej postavy tohtoročného dievčenského saleziánskeho tábora, Anky Kolesárovej. Toto odvážne krédo ju sprevádzalo od prvého svätého prijímania a naplnila ho až mučeníckou smrťou, pri obrane svojej čistoty. A my sme šťastné, že sme mohli Ankino svedectvo priblížiť dievčatám na tábore.

Hodiny dejepisu interaktívnou formou zažilo 80 chlapcov z Námestova a okolia, ktorí sa zúčastnili letného tábora na Slanej vode v dňoch od 29. júna do 3. júla. Téma voviedla chlapcov do obdobia začiatkov kresťanstva v Rímskej ríši a na vlastnej koži zažili pokojné ale aj drsné chvíle rímskych cisárov.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center