Chodím po svete a zbieram krásu

Radšej smrť, ako hriech“, bolo životným mottom hlavnej postavy tohtoročného dievčenského saleziánskeho tábora, Anky Kolesárovej. Toto odvážne krédo ju sprevádzalo od prvého svätého prijímania a naplnila ho až mučeníckou smrťou, pri obrane svojej čistoty. A my sme šťastné, že sme mohli Ankino svedectvo priblížiť dievčatám na tábore.

Anka bola výnimočné dievča prekypujúce dobrotou, radosťou, ale aj nábožnosťou a pracovitosťou. Prvé dni tábora sa teda niesli v duchu dielní a hier na lúke, ktoré odzrkadľovali Ankino detstvo. Dievčatá si napríklad ľudovými vzormi maľovali sukne, mali možnosť vyrobiť si vlastné korbáčiky a sviečky, alebo sa naučiť rôzne zapletané účesy. Anka sa so svojimi kamarátkami rada modlila a nikdy nepremeškala príležitosť naučiť sa niečo nové o Bohu a živote úprimného kresťana. Dievčatá sa teda zúčastnili svätej spovede a svoje otázky mohli prediskutovať v siedmich rôznych poradniach, ako napríklad: Štýlová kresťanka? Veď to nejde dokopy, alebo Ja neohováram, ja len informujem.

Po pokojných dňoch v Ankinom živote nastala zmena, keď sa k ich dedinke začal približovať front a ľudia sa pripravovali na vojnu. Aj dievčatá na tábore začali stavať bunkre, v ktorých sa v čase bojov mohli ukryť. Na vojnu ich mali pripraviť aj hry, ktoré boli náročné na kondíciu a vyžadovali si vzájomnú spoluprácu. Počas nočnej hry bolo ich úlohou zaobstarať si čo najviac jedla, ktoré im malo stačiť počas ukrývania sa v bunkri. Nezabudnuteľným zážitkom bola aj jazda na skutočnom tanku.

Ankina smrť a spoločná spoločná adorácia boli pre všetkých veľmi silným momentom. Na nej mnohé dievčatá pocítili, že Anka bola naozaj medzi nami. Počas stretnutia s Ježišom dievčatá čítali modlitby, ktoré samy napísali. Nechýbali slová vďaky za Anku a jej odvahu obetovať sa za ochranu skutočných hodnôt, ale aj prosby sa múdre a čisté srdce pre seba a svojho budúceho manžela.

Anka sa na tábore naozaj dotkla sŕdc mnohých dievčat a my sme šťastné, že ju od septembra môžeme uctievať ako blahoslavenú.

Lenka Matušáková

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center