Cisár kontra biskup

Hodiny dejepisu interaktívnou formou zažilo 80 chlapcov z Námestova a okolia, ktorí sa zúčastnili letného tábora na Slanej vode v dňoch od 29. júna do 3. júla. Téma voviedla chlapcov do obdobia začiatkov kresťanstva v Rímskej ríši a na vlastnej koži zažili pokojné ale aj drsné chvíle rímskych cisárov.

Prvé dni tábora sa niesli v duchu bláznivého panovania Cisára Nera. Chlapcov po príchode do tábora  čakal trh otrokov, pri ktorej sa z nich stali rímski občania, a tak sa začala ich cesta táborom. Okrem hlavnej línie tábora, existovala aj „tajná línia“, ktorej sa zúčastňovali chlapci, ktorí prejavili záujem o kresťanstvo. Cisár Nero mal veľkú záľubu v zábave a hrách, pri ktorej rozdával chlapcom denáre ako odmenu zato ,že mu splnili jeho najtajnejšie sny. Nero presvedčený o svojich schopnostiach umelca nechal vypáliť polku Ríma aby napísal báseň o „Horiacej Tróji“, hľadajúc zámienku tohto požiaru všetko hodil na kresťanov, a tak sa začalo prenasledovanie kresťanov.

Po smrti Nera nastúpil na trón menej krutý ale o to ambicióznejší panovník Septimius Severus, ktorý neprenasledoval kresťanov a prispel mnohými reformami k rozkvetu ríše. Jedna z reforiem sa týkala územia. Chlapci si museli v skupinkách vytvoriť míľnik a potom vyznačiť územie rímskej ríše. Po vyhratom súboji, ktorí zviedli proti Gálom, im Gálovia usporiadali hry.

Po smrti  Septimia Severusa prišiel na trón Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, ktorý sa preslávil  krutým prenasledovaním kresťanov a vojenskou reformou. Chlapci začali už od rána pociťovať tvrdú ruku Diokleciána, keď sa museli ako rímski občania naučiť šiť, kuť  a brániť. Po týchto náročných cvičeniach ich čakala skúška, v ktorej išlo o život. Dioklecián v presvedčení, že má medzi svojimi radmi predstaviteľov kresťanskej „sekty“, nariadil aby sa všetci poklonili pred rímskymi bohmi. Tí, ktorí tak neurobili, čelili Diokleciánovmu hnevu v podobe mučenia, ako napr. oblievanie studenou vodou alebo aj mučeníckej smrti. Podstúpil ju jeden chlapec, ktorý radšej obetoval život ako by mal zaprieť Krista .

V roku 313 na trón prišiel cisár Konštantín,  ktorý vďaka Milánskemu ediktu ukončil  niekoľkoročné prenasledovanie. Nakoniec čakalo chlapcov vyhodnotenie, na ktoré sme boli všetci zvedaví.

Matej Adamčík


Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center