Chystáme korbáče na Veľkú noc

Hoci do Veľkej noci ostávajú ešte tri týždne, rozdhodli sme sa zamerať 4. pôstne popoludnie na výrobu veľkonočných korbáčov.

Záujem prejavilo pár chlapcov, ale hlavne dievčatá. Pod vedením pána Karola Vojtaššáka sa deťom podarilo upliecť asi 15 korbáčov. Jedna z mamičiek sa vyznala, že už teraz vie, čo to znamená: "Upliecť si na seba bič!" a nie hocijaký, ale takmer dvojmetrový :-). Iné deti prejavili záujem o omaľovánky a veľkonočné pozdravy, ktorých predlohy a materiál starostlivo pripravovala pani Monika Kováčová. Chlapci si zase zahrali na ihrisku futbal spolu s don Lacom Babačom.

 • 2019_03_31_4postne_popoludnie_01
 • 2019_03_31_4postne_popoludnie_02
 • 2019_03_31_4postne_popoludnie_03
 • 2019_03_31_4postne_popoludnie_04
 • 2019_03_31_4postne_popoludnie_05
 • 2019_03_31_4postne_popoludnie_06
 • 2019_03_31_4postne_popoludnie_07
 • 2019_03_31_4postne_popoludnie_08
 • 2019_03_31_4postne_popoludnie_09
 • 2019_03_31_4postne_popoludnie_10
 • 2019_03_31_4postne_popoludnie_11
 • 2019_03_31_4postne_popoludnie_12
 • 2019_03_31_4postne_popoludnie_13
 • 2019_03_31_4postne_popoludnie_14

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center