Osudy Keralčanov oslovili na krížovej ceste oravské rodiny

Tretie pôstne popoludnie pre rodiny s deťmi a pre mladých sa presunulo na bobrovksú kalváriu, kde sme sa spoločne pomodlili krížovú cestu.

Sedemdesiat účastníkov krížovej cesty všetkých vekových kategórii počas krížovej cesty uvažovalo nad odkazom mladých ľudí z indickej Keraly, ktorú minulý rok v auguste postihli ničivé záplavy. Z toho dôvodu ostali milióny ľudí bez svojich domovov a základných potrieb. Krížová cesta bola súčasťou celopoôstnej výzvy "Vráťme, čo voda vzala" organizovanej OZ Sávio, ktoré saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhajú ľuďom v neľahkej životnej situácii.

 

 

 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov01
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov02
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov03
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov04
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov05
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov06
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov07
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov08
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov09
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov10
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov11
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov12
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov13
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov14
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov15
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov16
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov17
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov18
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov19
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov20
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov21
 • 2019_03_24_krizova_cesta_bobrov22

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center