Jarný prímestský tábor 2019

S príchodom jarných prázdnin v našom stredisku odštartoval jarný prímestský tábor, ten tohtoročný sa niesol v znamení Zimných olympíjskych hier.

V dňoch 4. až 7. marca. 2019 sa naše saleziánske stredisko premenilo na olympíjsku dedinu, ktorá privítala 68 atlétov a dridsiatku trénerov.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center