Na piatkovom tanečne

Program piatkových večerov pre mladých z Námestova a okolia sa organizačný tím snaží zakaždým meniť. Tento raz padla voľba na diskotéku.

Na túto voľbu zareagovala asi stovka mladých, ktorí sa nechali ovládať pesničkovým výberom DJ Ľuba.

 • 2019_01_18_piatkovy_vecer01
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer02
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer03
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer04
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer05
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer06
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer07
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer08
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer09
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer10
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer11
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer12
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer13
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer14
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer15
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer16
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer17
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer18
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer19
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer20
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer21
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer22
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer23
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer24
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer25
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer26
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer27
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer28
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer29
 • 2019_01_18_piatkovy_vecer30

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center