4. adventné popoludnie

Posledné zo série štyroch adventných popoludní bolo zamerané na prípravu vianočných darčekov a výzdobu vianočného stromčeka v saleziánskom stredisku.

Deti mohli servítkovou technikou pripraviť pre svojich rodičov sympatický darček. Pomocou perníkov, ktoré sme spoločne upiekli a ozdobili, deti vyzdobovali stromček.

Prvoradá vďaka za prípravu všetkých štyroch adventných popoludní patrí p. Monike Kováčovej a jej spolupracovníkov a spolupracovníčkam.

 • 2018_12_26_jaslickova_01
 • 2018_12_26_jaslickova_02
 • 2018_12_26_jaslickova_03
 • 2018_12_26_jaslickova_04
 • 2018_12_26_jaslickova_05
 • 2018_12_26_jaslickova_06
 • 2018_12_26_jaslickova_07
 • 2018_12_26_jaslickova_08
 • 2018_12_26_jaslickova_09
 • 2018_12_26_jaslickova_10
 • 2018_12_26_jaslickova_11
 • 2018_12_26_jaslickova_12
 • 2018_12_26_jaslickova_13
 • 2018_12_26_jaslickova_14
 • 2018_12_26_jaslickova_15
 • 2018_12_26_jaslickova_16
 • 2018_12_26_jaslickova_17
 • 2018_12_26_jaslickova_18
 • 2018_12_26_jaslickova_19
 • 2018_12_26_jaslickova_20
 • 2018_12_26_jaslickova_21
 • 2018_12_26_jaslickova_22
 • 2018_12_26_jaslickova_23
 • 2018_12_26_jaslickova_24
 • 2018_12_26_jaslickova_25

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center