Putovanie s plným ruksakom má svoje čaro a práve štyri dni trval prechod Muránskou planinou, na ktorej sa zúčastnili traja chlapci z Námestova. Nenechali sa odradiť pohodlnosťou, ani inými záľubami, a tak spolu so saleziánom Paľom Kalatom prešli celým Národným parkom Muránska planina.

Je to národný park, v ktorom je dovolené bivakovať, preto zažili nádherné chvíle v lone panenskej prírody. Noci pod hviezdami, divo pasúce sa kone, varenie na varičoch, či silná búrka spestrovali a stmeľovali partiu. Chalani boli vďační aj za štyroch spolupútnikov z Košíc, ktorí sa pridali na väčšiu časť cesty. Keďže saleziánska charizma prekračuje naše okresy, vytvorenie pekného spoločenstva bolo niečím prirodzeným. Už teraz sa chlapci tešia na putovanie budúci rok.

Paľo

 • 2019_08_09_muranska_planina_01
 • 2019_08_09_muranska_planina_02
 • 2019_08_09_muranska_planina_03
 • 2019_08_09_muranska_planina_04
 • 2019_08_09_muranska_planina_05
 • 2019_08_09_muranska_planina_06
 • 2019_08_09_muranska_planina_07
 • 2019_08_09_muranska_planina_08
 • 2019_08_09_muranska_planina_09
 • 2019_08_09_muranska_planina_10
 • 2019_08_09_muranska_planina_11
 • 2019_08_09_muranska_planina_12
 • 2019_08_09_muranska_planina_13
 • 2019_08_09_muranska_planina_14
 • 2019_08_09_muranska_planina_15

Radšej smrť, ako hriech“, bolo životným mottom hlavnej postavy tohtoročného dievčenského saleziánskeho tábora, Anky Kolesárovej. Toto odvážne krédo ju sprevádzalo od prvého svätého prijímania a naplnila ho až mučeníckou smrťou, pri obrane svojej čistoty. A my sme šťastné, že sme mohli Ankino svedectvo priblížiť dievčatám na tábore.

Hodiny dejepisu interaktívnou formou zažilo 80 chlapcov z Námestova a okolia, ktorí sa zúčastnili letného tábora na Slanej vode v dňoch od 29. júna do 3. júla. Téma voviedla chlapcov do obdobia začiatkov kresťanstva v Rímskej ríši a na vlastnej koži zažili pokojné ale aj drsné chvíle rímskych cisárov.

Prvé dni tábora sa niesli v duchu bláznivého panovania Cisára Nera. Chlapcov po príchode do tábora  čakal trh otrokov, pri ktorej sa z nich stali rímski občania, a tak sa začala ich cesta táborom. Okrem hlavnej línie tábora, existovala aj „tajná línia“, ktorej sa zúčastňovali chlapci, ktorí prejavili záujem o kresťanstvo. Cisár Nero mal veľkú záľubu v zábave a hrách, pri ktorej rozdával chlapcom denáre ako odmenu zato ,že mu splnili jeho najtajnejšie sny. Nero presvedčený o svojich schopnostiach umelca nechal vypáliť polku Ríma aby napísal báseň o „Horiacej Tróji“, hľadajúc zámienku tohto požiaru všetko hodil na kresťanov, a tak sa začalo prenasledovanie kresťanov.

Po smrti Nera nastúpil na trón menej krutý ale o to ambicióznejší panovník Septimius Severus, ktorý neprenasledoval kresťanov a prispel mnohými reformami k rozkvetu ríše. Jedna z reforiem sa týkala územia. Chlapci si museli v skupinkách vytvoriť míľnik a potom vyznačiť územie rímskej ríše. Po vyhratom súboji, ktorí zviedli proti Gálom, im Gálovia usporiadali hry.

Po smrti  Septimia Severusa prišiel na trón Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, ktorý sa preslávil  krutým prenasledovaním kresťanov a vojenskou reformou. Chlapci začali už od rána pociťovať tvrdú ruku Diokleciána, keď sa museli ako rímski občania naučiť šiť, kuť  a brániť. Po týchto náročných cvičeniach ich čakala skúška, v ktorej išlo o život. Dioklecián v presvedčení, že má medzi svojimi radmi predstaviteľov kresťanskej „sekty“, nariadil aby sa všetci poklonili pred rímskymi bohmi. Tí, ktorí tak neurobili, čelili Diokleciánovmu hnevu v podobe mučenia, ako napr. oblievanie studenou vodou alebo aj mučeníckej smrti. Podstúpil ju jeden chlapec, ktorý radšej obetoval život ako by mal zaprieť Krista .

V roku 313 na trón prišiel cisár Konštantín,  ktorý vďaka Milánskemu ediktu ukončil  niekoľkoročné prenasledovanie. Nakoniec čakalo chlapcov vyhodnotenie, na ktoré sme boli všetci zvedaví.

Matej Adamčík

Strana 1 z 8

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center