Všeobecné informácie o Lige stretiek

Liga stretiek

Všeobecne

Liga stretiek je séria turnajov medzi stretkami z miest a dedín Oravy, ktoré organizujú Saleziáni don Bosca. Táto organizačná smernica vychádza zo súťažného poriadku, ktorý dohodli animátori stretiek. Termíny turnajov a aktuálne zmeny v pravidlách sa dozviete od svojich animátorov minimálne týždeň pred turnajom. Rovnako budú uverejnené na stránke www.sdbno.sk.

 

 1.  Organizátori turnaja

       V sezóne 2017/2018 v zložení:

Saleziáni don Bosca v spolupráci s animátormi a dobrovoľníkmi: Peter Šelian, Ján Kurtulík, Patrik Mäsiar, Adam Puvák, Matej Chorvát.

2. Kalendár turnajov

Turnaje sa odohrajú 8.10., 17.11., 10.12. a potom na jar 25.3., 3.6. a predposledný termín v máji ešte nie je stanovený.

3. Kategórie a účasť na turnajoch

Pre rok 2017/18 je pre ligu stretiek určená kategória: žiaci základných škôl, teda hrať môžu všetci účastníci stretka, ktorí navštevujú základnú školu. Keďže je to vekovo široká kategória, ktorá znevýchodňuje mladších hráčov, budú sa porovnávať ročníky narodenia súťažiacich. Mužstvo, ktorého piati najstarší hráči budú v porovnaní ročníkov narodenia o rok mladší ako ich súperi, budú zvýhodnení v tom zápase o jedného ďalšieho hráča v poli. Ak bude rozdiel viac ako dva roky, má mladšie mužstvo výhodu ďalšieho hráča.

Ak niekto navštevujú dve a viac stretiek, môže nastúpiť na každý turnaj za ktorékoľvek stretko, avšak len za jedno. Nemôže súčasne hrať za viac tímov. Žiadame animátorov, aby na turnaj nominovali hráčov, ktorí pravidelne v poslednom mesiaci prichádzali na stretká. Ak do partie príde nový hráč, na turnaj môže nastúpiť až po troch stretkách. Žiadame animátorov o serióznosť a jednotu v tomto bode.

Na súpisku je možné napísať aj hráča z iného stretka, ktoré nehrá v lige. Ak si však mužstvo chce požičať hráča z iného tímu, ktorý je zapojený do ligy stretiek, musí dať tomu stretku 20 bodov za hosťovanie, aj keď dané stretko nenastúpi v ten konkrétny turnaj. Prestup hráčov do iných tímov nie je možný.

4. Spôsob realizácie turnajov

Naším cieľom je vytvoriť turnaje na umelej tráve s pravidlami minifutbalu. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa turnaj odohrá v telocvični s pravidlami futsalu.

 

 5. Štartovné

            Pre ročník 2017/2018 sme určili, že štartovné nebude žiadne. Na záver každého kola budú sladké ceny Niekedy však bude štartovné 70 centov, pričom každý dostane teplé občerstvenie. To však oznámime vopred.

 

6. Bodovanie

              Každý turnaj sa boduje podľa umiestnenia nasledovne:

100, 90, 83, 78, 74, 70, 66, 64, 60, 56, 50, 50, 50 atď bodov.

 

7. Vyhodnotenie

Do celkového poradia Ligy stretiek budú započítané jednotlivým mužstvám najlepšie výsledky z absolvovaných turnajov. Určujúcim limitom je počet uskutočnených turnajov zaradených do kalendára pre sezónu 2017/2018, znížený o 1 turnaj. Príklad 1: Zo šiestich 6 turnajov obsadí niektoré stretko dvakrát prvé miesto, dvakrát druhé a dvakrát tretie miesto. Neráta sa mu jeden turnaj z najmenším počtom bodov, teda jedno tretie umiestnenie. Teda získa 2x100 + 2x90 + 1x83 bodov, teda 463 bodov. Príklad 2: Stretko obsadí dvakrát druhé, raz piate, dvakrát šieste miesto a raz neprišlo. Ráta sa mu 2x90 + 74 + 2x70 bodov , teda spolu získa 394 bodov. Víťazom Ligy stretiek  sa stáva stretko, ktoré získa najväčší súčet bodov. Prvé tri mužstvá dostanú medaily a víťaz získa trofej a putovný pohár, ktorý o rok vráti. Víťaz dostane zároveň aj pohár, ktorý mu už ostáva.

Poznámka : Pri rovnosti bodov sa rozhoduje podľa klúča pravidiel minifutbalu.

 

 8. Ceny

Organizátor odmení každé mužstvo na jednotlivom turnaji, avšak odstupňovane. Rozsah cien jednotlivých turnajov je plne v kompetencii organizátora.

  

9. Prihlasovanie a priebeh jednotlivých turnajov

Prihlasovanie na jednotlivé turnaje zabezpečujú animátori stretiek buď telefonicky alebo cez facebook alebo emailovou poštou s organizátormi – Saleziánmi don Bosca - najneskôr však 3 dni pred turnajom. Ak sa neprihlásia aspoň 4 tímy, nebude pohostenie a neplatí sa ani štartovný poplatok. Zápasy sa však odohrajú systémom každý s každým na dva víťazné zápasy.

Najbližšie udalosti

18. júl. 2018

17. júl (utorok) - 22. júl (nedeľa)
08:00 - 17:00
Festival Verím Pane
19. júl. 2018

17. júl (utorok) - 22. júl (nedeľa)
08:00 - 17:00
Festival Verím Pane
20. júl. 2018

17. júl (utorok) - 22. júl (nedeľa)
08:00 - 17:00
Festival Verím Pane
© 2012 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center