Pravidlá ligy stretiek

PRAVIDLO I. – Hracia plocha

Hracia plocha je plocha ihriska s umelou trávou, príp. plocha telocvične. Pokutová značka je 7 metrov od bránky.

PRAVIDLO II. – Počet hráčov

Počet hráčov v hre je 5 (brankár a 4 hráči v poli). Minimálny počet hráčov v poli sú traja (pri vylúčeniach). Striedanie sa vykonáva aj v neprerušenej hre, ale iba v priestore striedačiek na vlastnej polovici! Porušenie sa trestá ŽK (dvojminútovým trestom)!

Strieda sa tak, že najprv zíde dole prvý hráč a potom ide na ihrisko druhý hráč.

Ak na začiatku zápasu nenastúpi na ihrisko 5 hráčov, zápas je kontumovaný v prospech súpera. Pravidlo platí aj v prípade zranenia či nemožnosti hrať pre ČK alebo druhú ŽK v predchádzajúcom zápase.

PRAVIDLO III. – Rozhodca

Stretnutia rozhodujú rozhodocovia, ktorých určí vedúci turnaja.

PRAVIDLO IV. – Hrací čas

Hrací čas sa oznámi na začiatku turnaja. Bude odvodený od prihláseného počtu mužstiev. Organizátor turnaja určí, či sa hrá bez prestávky a bez zmeny strán, alebo sa budú striedať strany.

PRAVIDLO V. – Súpiska

Každé družstvo odovzdá pred začiatkom sezóny súpisku bez obmedzenia počtu hráčov. Žiadny hráč však v priebehu sezóny nesmie nastúpiť za dve a viac mužstiev!!! Ak hráč odohral zápas za jedno mužstvo, objaví na súpiske iného mužstva, zápas sa kontumuje v prospech súpera (0:3).

PRAVIDLO VI. – Začiatok hry

Pred každým stretnutím nastupujú na hraciu plochu s rozhodcom iba základné “päťky“. Rozhodca za účasti kapitánov vyžrebuje, kto má loptu. Začína sa zo stredu ihriska zo stredovej značky (tiež po obdržaní gólu).

PRAVIDLO VII. – Lopta v hre a mimo hry

Uplatňuje sa v zmysle Pravidiel minifutbalu. Ak lopta opustí hrací priestor, hra sa preruší a nadviaže na ňu nepriamym voľným kopom. Ak sa lopta dotkne hornej ochrannej siete alebo v hale stropu, rozhodca preruší hru a nadviaže na ňu nepriamym voľným kopom. Ak poruší pravidlo brániace družstvo na vlastnej polovici, nepriamy voľný kop sa vykoná od autovej čiary pod miestom dotyku lopty siete (resp. stropu). Ak poruší pravidlo útočiace družstvo na súperovej polovici, nepriamy voľný kop sa vykonáva z miesta priestupku.

PRAVIDLO VIII. – Hra brankára

Brankár chytá loptu do rúk iba vo vyznačenom pokutovom území. Loptu môže rozohrať rukou i nohou. Brankár nesmie pri spätnej prihrávke spoluhráča (malá domov) chytiť loptu do rúk. V opačnom prípade sa nariaďuje nepriamy kop z hranice pokutového územia.

PRAVIDLO IX. – Hod od brány

Hod od brány je spôsob nadviazania na hru. Loptu nesmie hodiť cez stred ihriska pri rozohrávke, ak ju chytí v hre, vtedy môže hodiť aj cez stred ihriska. Z hodu od bránky nie je možné priamo dosiahnuť gól. Hod od bránky je nariadený, ak sa lopty ako posledný dotkne hráč útočiaceho družstva a lopta celým svojím objemom prejde cez bránkovú čiaru, s výnimkou gólu. Brankár brániaceho sa družstva vyhodí loptu z ktoréhokoľvek miesta pokutového územia, hráči súpera musia zostať mimo pokutového územia, pokiaľ lopta nie je opäť v hre. Brankár nemôže zahrať loptu po druhý krát, pokiaľ sa jej nedotkne hráč súpera alebo vlastný hráč. Ak brankár nerozohrá hod od brány do šiestich sekúnd od zaujatia pozície pre rozohratie, je nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera, ktorý sa zahrá z čiary ohraničujúcej pokutové územie z bodu, ktorý je najbližšie k miestu, na ktorom k priestupku došlo.

PRAVIDLO X. – Dosiahnutie gólu

Gól je dosiahnutý ak lopta prejde úplne (celým objemom) za bránkovú čiaru medzi bránkovými žrďami a pod brvnom brány. Rozhodca uzná gól, ak sa lopta dostane do súperovej brány aj priamo z výkopu (zo stredovej značky). Gól nemožno dosiahnuť priamo z autového vhadzovania.

PRAVIDLO XI. – Hráč mimo hry

Hráč mimo hry neplatí!

PRAVIDLO XII. – Zakázaná hra a nešportové správanie

Ak poruší hráč pravidlá za ktoré by mal byť napomenutý, alebo sa správa nešportovo, je napomenutý ŽK. Rovnako bude potrestaný ŽK, ak slovne alebo náznakom prejavuje nesúhlas alebo napadnutie, sústavne porušuje pravidlá, zdržuje pri rozohrávke, nerešpektuje požadovanú vzdialenosť pri zahrávaní rohového kopu, voľného kopu, kopu alebo hodu od brány.

V prípade napomenutia brankára ČK môže brankár pokračovať v hre a trest vykoná jeden z hráčov, v tom čase hrajúci. Hráč, ktorý sa dopustí priestupku, za ktorý sa udeľuje ČK, alebo hrubé nešportové správanie je vylúčený (ČK) z hry a dostáva trest 5 minút a do konca stretnutia. Hrať nesmie ani nasledujúci zápas. Trest sa môže preniesť aj na ďalší turnaj. Družstvo môže hráča potrestaného ČK po uplynutí 5 minút nahradiť iným hráčom. V prípade udelenia ČK brankárovi, môže ho nahradiť náhradný brankár a trest vykoná jeden z hráčov v tom čase hrajúci. Tresty za ŽK a ČK si hráči musia vykonať na určenom mieste (pri časomeračoch a pod.). Ak hráč dostane druhú ŽK v tom istom zápase, dostáva automaticky ČK. De ŽK znamenajú stop na najbližší zápas. Ak ju dostane v poslednom zápase svojho mužstva v ten deň turnaja, trest sa prenáša na nasledujúci turnaj.

Priame voľné kopy sú za úmyselné hranie rukou a fauly. Hráč alebo náhradník je vylúčený z hry a dostane červenú kartu, ak hral mimoriadne nebezpečne, ak sa správal hrubo nešportovo a násilne, ak pľuje na súpera alebo inú osobu, ak zabráni súperovi dosiahnuť gól tým, že úmyselne zahrá loptu rukou (okrem brankára v jeho pokutovom území), ak zabráni súperovi vo vyloženej gólovej príležitosti tým, že sa dopustí priestupku, za ktorý by bol nariadený voľný kop alebo pokutový kop. Hráč, ktorý bol vylúčený z hry, nesmie v tomto stretnutí opätovne vstúpiť do hry!

PRAVIDLO XIII. – Šmýkačky

Je zakázané v zápase používať tzv. šmýkačky. Šmýkačku je možné použit len v jednom prípade a to pri útočnej akcii (vyloženej gólovej príležitosti), kedy v okruhu 2m sa nenachádza žiadny brániaci hráč! Šmýkačku môže uplatniť brankár vo svojom bránkovom území.

PRAVIDLO XIV. – Voľné kopy

Nepriamy voľný kop sa rozohráva z miesta, odkiaľ sa mal vykonať pôvodne nariadený kop. Hráči súperovho družstva musia byť od lopty vzdialení minimálne 2 metre! Porušenie vzdialenosti sa trestá dvojminútovým trestom (ŽK).

PRAVIDLO XV. – Pokutový kop

Pri priestupku, za ktorý rozhodca nariaďuje priamy voľný kop, hráčom brániaceho družstva v jeho pokutovom územíc sa nariaďuje pokutový kop v prospech útočiaceho družstva. Pokutový kop sa kope zo vzdialenosti 7 m od bránky.

PRAVIDLO XVI. – Rozohrávanie autov.

Kop z autu je spôsob opätovného rozohratia hry. Z kopu z autu nie je možné priamo dosiahnuť gól. Kop z autu sa nariadi, keď sa lopta dotkne ochrannej siete nad mantinelom, resp. v hale steny nad palubovkou alebo stropu. Aut rozohráva hráč družstva súpera toho hráča, ktorý sa ako posledný dotkol lopty. Hráči brániaceho sa družstva musia byť najmenej 2 metre od miesta, z ktorého sa kop zahráva.

PRAVIDLO XVII. – Kop z rohu

Kope sa vždy, keď lopta narazí do mantinelu ohraničujúceho bránkovú čiaru, resp. keď narazí do ochrannej siete nad mantinelom, resp. keď prejde úplne za bránkovú čiaru mimo priestoru brány a naposledy hral s loptou hráč brániaceho družstva (vrátane brankára). Hráči brániaceho družstva musia byť pri zahrávaní rohového kopu vo vzdialenosti 2 metre od lopty. Priamo z rohového kopu môže byť dosiahnutý gól, avšak len do bránky súpera.

PRAVIDLO XVIII. – Konečné poradie mužstiev

Pri vyhodnocovaní na konci turnaja a na konci sezóny sa najprv počítajú body. Za víťazstvo 3 body, za remízu 1 bod. V prípade zhody bodov rozhoduje vzájomný zápas. Ak nerozhodne, rozhoduje skóre – rozdiel strelených a inkasovaných gólov. A ak by aj vtedy bola zhoda, tak lepšie umiestnenie získa mužstvo, ktoré strelilo viac gólov.

Najbližšie udalosti

18. júl. 2018

17. júl (utorok) - 22. júl (nedeľa)
08:00 - 17:00
Festival Verím Pane
19. júl. 2018

17. júl (utorok) - 22. júl (nedeľa)
08:00 - 17:00
Festival Verím Pane
20. júl. 2018

17. júl (utorok) - 22. júl (nedeľa)
08:00 - 17:00
Festival Verím Pane
© 2012 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center