Darujte 2%/3%

Drahí dobrodinci,

čas podávania daňového priznania a teda aj možnosti poukázať 2% (3%) z daní na účely neziskových organizácií je v marci a apríli každého roka.

Tlačivá na stiahnutie: Vyhlásenie a Potvrdenie

 

ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ?

  1. Do 15.02.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré sa nachádza TU.
  3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2%(3%) z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.
  4. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane, ktoré sa nachádza TU.
  5. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Údaje sú nasledovné:
   1. Názov: Domka- Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Námestovo
   2. Právna forma: občianske združenie
   3. Adresa: Námestovo 029 01, Mlynská 677/40
   4. IČO: 36144096
  6. Obe tieto tlačivá: Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.
  7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Poznámky:

 • Do kolónky Rok sa píše 2017.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.
 • OZ Domka nemá SID, kolónku na SID nevypľňajte.
 • Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý peniaze automaticky prevedie.
 • Tlačivá sa podávajú na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Najbližšie udalosti

22. apr. 2018

20. apr (piatok) - 22. apr (nedeľa)
13:00 - 17:00
Hokejbalový turnaj U15 Nová Dubnica
04. máj. 2018

04. máj (piatok) - 06. máj (nedeľa)
18:00 - 17:00
Hokejbalový turnaj U19 Žilina
05. máj. 2018

04. máj (piatok) - 06. máj (nedeľa)
18:00 - 17:00
Hokejbalový turnaj U19 Žilina
© 2012 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center