Ďalšie aktivity

Každý mesiac bývajú duchovné obnovy pre stredoškolákov aj vysokoškolákov a dvakrát do roka je víkendový kurz Strediskovej školy animácie. Na jar sú aj dve obnovy pre deviatakov. Okrem toho sa zúčastňujeme na mnohých podujatiach našej farnosti i diecézy.

 

Približne chronologicky je to zoradené nasledovne:

Január - február:

Duchovné cvičenia pre SŠ

Ples saleziánskej rodiny

Akadémia na sviatok sv. don Bosca, býva okolo 31.1.

Bežkárske výlety

Duchovné cvičenia pre VŠ

Jarný prímestský tábor

 

Marec - Apríl:

Volejbal saleziánskej rodiny

Upratovanie pred Veľkou nocou

Veľkonočný výlet

 

Máj - jún:

Účasť niektorých na PGSI

Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov

Príprava táborov

 

Prázdniny:

Chlapčenský tábor

Dievčenský tábor

Stanovačka stretiek

Hrebeňovka

Prímestský tábor

Brigády

Bodka za prázdninami

 

September - október:sarkaniada 2015

Šarkaniáda

Sviatok sv. Šimona a Júdu - odpust mesta

Výročie posviacky strediska

 

November - december:

Katarínska zábava

Adventné popoludnia pre deti a mladých

Upratovanie strediska pred Vianocami

Koledovanie

Silvester

Najbližšie udalosti

22. apr. 2018

20. apr (piatok) - 22. apr (nedeľa)
13:00 - 17:00
Hokejbalový turnaj U15 Nová Dubnica
04. máj. 2018

04. máj (piatok) - 06. máj (nedeľa)
18:00 - 17:00
Hokejbalový turnaj U19 Žilina
05. máj. 2018

04. máj (piatok) - 06. máj (nedeľa)
18:00 - 17:00
Hokejbalový turnaj U19 Žilina
© 2012 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center