Modliť sa môžem stále, aj doma

Liturgia domácej cirkvi

V čase prebiehajúcej epidémie koronavírusu môžu veriaci využiť aj tzv. Liturgiu "domácej cirkvi". Jednu z nich ponúka taliansky projekt Proggetto misterogrande, za ktorým stojí bývalý riaditeľ Národného centra pre pastoračnú starostlivosť o rodinu Konferencie biskupov Talianska, kňaz Renzo Bonetti, s ktorým spolupracujú aj Saleziáni don Bosca. Tak sa prináša toto vedomie „rodiny ako domácej cirkvi“ aj na Slovensko. "Kým nebude zrušený zákaz verejného slávenia bohoslužieb na Slovensku, rozhodli sme sa ponúknuť túto myšlienku aj našim ľuďom. Na weboch Manželské stretnutia a zastolom.sk ponúkame konkrétny námet na „domácu liturgiu“. Sme radi, že sa do toho pustili aj v Čechách, v Rumunsku a v iných krajinách," hovorí salezián don Marián Valábek.

 

Prenosy sv. omše v televízii a na internete

V čase neslúženia verejných svätých omší je možné ich sledovať priamy prenos prostredníctvom niektorých médií. V súčasných mimoriadnych podmienkach je to maximum, ktoré sa dá za daných okolností urobiť.  Boh vidí našu dobrú vôľu, dostaneme všetky potrebné milosti, ktoré potrebujeme ako kresťania do nasledujúcich dní. Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti toto:

  • pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista;
  • svoju snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby;
  • počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.
 

TV LUX
www.tvlux.sk/nazivo

Rádio Lumen
www.lumen.sk

Saleziáni don Bosca
facebook.com/oratkoonline

Pondelok

7.00 h; 12.00 h; 18.30 h

8.30 h; 18.00 h

17:30 h

Utorok

7.00 h; 12.00 h; 18.30 h

8.30 h; 18.00 h

17:30 h

Streda

7.00 h; 12.00 h; 18.30 h

8.30 h; 18.00 h

17:30 h

Štvrtok

7.00 h; 12.00 h; 18.30 h

8.30 h; 18.00 h

17:30 h

Piatok

7.00 h; 12.00 h; 18.30 h

8.30 h; 18.00 h

17:30 h

Sobota

7.00 h; 16.00 h; 18.30 h

8.30 h; 18.00 h

17:30 h

Nedeľa

10.00 h; 18.30 h

8.30 h; 18.00 h

17:30 h

 

Duchovné sväté prijímanie

Počas svätého prijímania v priamom prenose, alebo aj mimo neho sa odporúča urobiť si duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša do vlastného srdca. Vedie nás k nemu túžba po užšom spoločenstve s Kristom. Duchovné prijímanie sa vzťahuje na ľudí v stave milosti, ktorí z dôvodu fyzickej prekážky (choroba a rôzne iné závažné príčiny) nemôžu prijímať Eucharistiu. Preto osoba, ktorá je správne disponovaná k svätému prijímaniu a za normálnych okolností by k nemu pristúpila fyzicky, prijíma duchovne, ale nie sviatostne, keď urobí úkon duchovného prijímania. Slová môžu byť takéto:

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný.
Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.

Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy.
Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti.
Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať,
príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. 
Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu.

Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center