Informácie k sv. spovedi v súčasnej situácii

Pri rešpektovaní všetkých opatrení a usmernení našich saleziánskych predstavených sviatosť zmierenia budeme vysluhovať na požiadanie, na základe uvoľnení pravidiel karantény. Ohľadom sviatosti zmierenia mimo časov svätých omší, kde obvyklespovedá aspoň jeden kňaz, môžete kontaktovať direktora – dona Jozefa Marka (0911 911 002) a dona Petra Rotha (0903 230 110).

Stále prosíme veriacich, aby brali ohľad na výnimočnú situáciu. Nemôžeme si v týchto okolnostiach všetci žiadať všetko, na čo sme bežne zvyknutí. Máme príležitosť lepšie si uvedomiť a pripomenúť, že treba pravidelne spytovať svedomie a ľutovať hriechy. Využime každodennú dokonalú ľútosť.

Veriaci z katechizmu poznajú, že existuje aj tzv. dokonalá ľútosť:
Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá" (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné. (Katechizmus, č. 1452)

Dokonalá ľútosť nad hriechmi, spojená s pevným rozhodnutím vyspovedať sa čo najskôr, ihneď prináša odpustenie hriechov, a to aj smrteľných!

„Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a povedz mu pravdu:
‚Pane, vyviedol som toto, toto a toto... Prepáč mi‘ a pros o odpustenie s celým srdcom, so skutkom ľútosti
a sľúb mu: ‚Neskôr sa vyspovedám, no teraz mi odpusť‘. A v tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti.“

(Pápež František pri rannej homílii v Dome sv. Marty 20. marca 2020)

 

Apoštolská penitenciária okrem toho ochotne udeľuje možnosť úplných odpustkov pri príležitosti aktuálnej svetovej epidémie aj tým veriacim, ktorí obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma či modlitbu svätého ruženca, alebo vykonanie krížovej cesty, alebo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za to, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe. Vysvetlenie a ďalšie informácie nájdete v rozhovore s Maurom Piacenzom, hlavným penitenciárom.

 Vaši saleziáni

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center