Ponuka stretiek a krúžkov v šk. roku 2019-2020

Po slávnostnom otvorení nového školského roku v oratóriu a mládežníkom stredisku začíname naše pravidelné aktivity, na ktoré je možné prihlásiť sa alebo prihlásiť vášho syna či dcéru.

Deň a čas stretka je orientačný, môže sa meniť na základe dohody členov stretka s animátormi (vedúcimi) stretka alebo krúžku.

Chlapčenské stretká a krúžky:

 • šport pre najmladších (od 2. roč.) – utorok, 13:30 hod.
 • Začiatočníci = Malí Boscovci (4.-5. roč.) – utorok, 15:00 hod.
 • Dobrodruhovia (6. roč.) – piatok, 15:00 hod.
 • Hrdinovia (7. roč.) - streda, 17:30 hod.
 • Osmáci (8. roč.) - štvrtok, 15:00 hod.
 • Vincova tlupa (9. roč.) – štvrtok, 18:00 hod.
 • Šelianovci (1.-2. roč. SŠ) - štvrtok, 18:00 hod.
 • Strongeri (3.-4. roč. SŠ) - po dohode
 • futbalisti KAMA U13 (5.-7. roč.) – streda, 15:30 hod.
 • futbalisti KAMA U15 (8.-9. roč.) – utorok, 15:30 hod.
 • hokejbalisti U13 (5.-7.roč.) - streda, 15:30 hod.
 • hokejbalisti U15 (8.-9. roč.) - streda, 15:30 hod.

Dievčenské stretká a krúžky:

 • dievčenské oratko (1.-6. roč.) - piatok, 15:00 hod.
 • Štvrtáčky (4. roč.) - piatok, 16:00 hod.
 • Miňonky (5.-6. roč.) - streda, 15:15 hod.
 • Unicorn (7.-8. roč.) - piatok, 15:00 hod.
 • Rebelky (9. roč. ZŠ - 1. roč. SŠ) – štvrtok, 17:30 hod.
 • Divožienky (1.-2. roč. SŠ) – streda, 18:00 hod.
 • Tanečný krúžok (4.-8. roč.) - po dohode

Aktivity pre chlapcov i dievčatá:

 • gitara, basgitara (od 5. roč.) – individuálne po dohode
 • klavír (od 5. roč.) – individuálne po dohode
 • hudobná teória v praxi: improvizácia na hudobných nástrojoch (vhodné pre žiakov ZUŠ) – individuálne po dohode

Mládežncí:

 • mládežnícke stretko (pre vysokoškolákov a pracujúcich) - piatok, 19:30 hod.
 • piatkové večery (pre deviatakov a starších) - 1x piatok v mesiaci od 19:30 do 22:30 hod.

 !!!!  STIAHNI PRIHLÁŠKU !!!!

Loading...

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center