Deviatnik k sviatku Panny Márie Pomocnici kresťanov

maria ausiliatriceSviatok Panny Márie Pomocnice, 24. mája, býva spojený s tradičným deviatnikom. Na tejto stránke nájdete na každý deň zamyslenia deviatnika, ktorý sa modlíme aj v našej kaplnke.

Najlepšou zárukou lásky a pomoci Panny Márie je nasledovanie Ježišových a jej čností.

Okrem toho don Bosco odporúčal aj túto novénu, ktorej rozjímavý obsah z času na čas upravoval podľa súčasných potrieb Kristovej Cirkvi. Počas novény radil pristúpiť k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu, a podporiť saleziánske dielo na záchranu chudobnej a mravne ohrozenej mládeže. Podľa účinkov, ktoré táto novéna prinášala jej účastníkom, sa jej začalo hovoriť „zázračná.“

Štruktúra modlitby

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen
Zamyslenie zo dňa
Pripomenutie úmyslu

Otče náš... + Zdravas Mária... + Sláva Otcu ...
Modlitba k PM Pomocnici kresťanov

Deviatnik si môžete aj stiahnuť: Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center