Vaše % pre mladých

PODPORTE MLADÝCH

sdbno04Drahí dobrodinci,
so začiatkom kalendárneho roka sa na vás obraciame s prosbou o poskytnutie vašich % dane pre mládežníku organizáciu DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Námestovo.

Podľa Zákona o dani z príjmov (§ 50) môžu fyzické a právnické osoby poukázať podiel zo zaplatenej dane za predchádzajúci rok organizácii, ktorá je zaregistrovaná v zozname prijímateľov. Je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu daňoví poplatníci (FO aj PO) rozhodnúť o účele použitia časti svojich daní priamo na činnosť nejakej organizácie.

Fyzické osoby majú možnosť poskytnúť 2% z dane, ale ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane. Je potrebné požiadať organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto dobrovoľníckej činnosti. Viac info na rozhodni.sk.

čas podávania daňového priznania a teda aj možnosti poukázať 2% (3%) z daní na účely neziskových organizácií je v marci a apríli každého roka.

 

Čo je potrebné urobiť?

  1. sdbno03Do 15.02.2019 požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
  2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré sa nachádza TU.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.
  4. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane, ktoré sa nachádza TU.
  5. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Naše údaje sú nasledovné:
   1. IČO: 36144096
   2. Právna forma: Občianske združenie
   3. Obchodné meno (názov): Domka-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Námestovo
   4. Sídlo: Mlynská 677/40, Námestovo 029 01
  6. Obe tieto tlačivá: Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.
  7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Tlačivá:

sdbno09Poznámky:

 • Do kolónky Rok sa píše 2018.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje sprava.
 • OZ Domka nemá SID, kolónku na SID nevypľňajte.
 • Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý peniaze automaticky prevedie.
 • Tlačivá sa podávajú na Daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center