Vladimír Plašek

VladoPlasekNarodil som sa v Bratislave 4.6.1981 ako najmladší z troch detí. Detstvo poznamenané zmenou komunistického režimu a s tým súvisiacim otvorením sa novým možnostiam, som prežil v Petržalke.

Často sme však chodili k starým rodičom do malej dedinky Pravotice.

V roku 1991 som nastúpil na osemročné gymnázium, kde som zmaturoval v roku 1999. V posledných dvoch ročníkoch som začal chodiť do saleziánskeho oratória, kde som sa stal animátorom. Mal som skupinku menších chalanov, učil som náboženstvo a chodil som na duchovné obnovy. Prvýkrát som sa vážne zamýslel nad saleziánskym povolaním.

V roku 1999 som začal študovať učiteľstvo matematiky a fyziky na FMFI UK a v roku 2004 som štúdium úspešne ukončil. Pracoval som ako učiteľ na viacerých školách, doktorand a ako obchodný manažér v oblasti predaja technických zariadení pre vysoké školy. V roku 2008 som odpovedal na Božie volanie a nastúpil do prednoviciátu v Bratislave a v roku 2009 do noviciátu v Poprade, kde som 15.8.2010 zložil prvé rehoľné sľuby, a tak som sa stal saleziánom. Potom nasledovali dva roky filozofických štúdií v Žiline a od 23.6.2012 som tu v Námestove. Mám rád hory, knihy, futbal a najmä nadšených a pracovitých ľudí, ktorých je tu na Orave veľa. 

 

MOJIM ŽIAKOM

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center