V našej kaplnke sa odovzdávali misijné kríže

Odovzdávaním misijných krížov vyvrcholila ročná intenzívna príprava siedmich misijných dobrovoľníkov.

Saleziánska chata na Slanej vode bola dejiskom duchovných cvičení, kde sa mladí adepti duchovne pripravovali na svoje poslanie. Súčasťou duchovnej prípravy bola aj sobotnajšia púť k soche Zmŕtvychvstalého Krista, ktorá sa vyníma nad obcou Klin. Tu sa stretli s dvadsiatkou mladých, ktorí už misijnú skúsenosť majú za sebou, aby spolu slávili svätú omšu a vzájomne sa zdieľali.

Nedeľa patrila samotnej slávnosti. Pri svätej omši don Štefan Kormančík, provinciálny delegát za misie a šéf prípravy misijných dobrovoľníkov, pripomenul prítomným, ale najmä rodičom budúcich dobrovoľníkov, že väčším odklonom od normálu a nebezpečenstvom je, keď mladí žijú uzavretí do seba než to, keď darujú rok svojho života, aby slúžili pre druhých.

Svoje misijné poslanie si prebrali piati chlapci a dve dievčatá z celého Slovenska. Po uvoľnení karanténnych opatrení by ich ďalšie kroky mali smerovať do Kene, Tanzánie a na Slovensko. Po sv. omši nasledovalo občerstvenie v rodinnom duchu, ktoré pripravili bývalí misijní dobrovoľníci a záverečné lúčenie.

  • 2020_06_21_misijni_dobrovolnici_krize_01
  • 2020_06_21_misijni_dobrovolnici_krize_02
  • 2020_06_21_misijni_dobrovolnici_krize_03
  • 2020_06_21_misijni_dobrovolnici_krize_04
  • 2020_06_21_misijni_dobrovolnici_krize_05
  • 2020_06_21_misijni_dobrovolnici_krize_06
  • 2020_06_21_misijni_dobrovolnici_krize_07
  • 2020_06_21_misijni_dobrovolnici_krize_08
  • 2020_06_21_misijni_dobrovolnici_krize_09
  • 2020_06_21_misijni_dobrovolnici_krize_10

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center