Korbáče na 2. pôstnom popoludní

V poradí druhé pôstne popoludnie sa nieslo opäť v duchu zachovania ľudových tradícii, keď si deti spolu s rodičmi mohli upliesť veľkonočný korbáč a priučiť sa, ako sa vyrába košík z vŕbového prútia. 

Okrem toho si deti mohli vyrobiť netradičné veľkonočné pohľadnice alebo sa zahrať spoločenské hry, či len tak posedieť pri dobrej horúcej čokoláde či kávičke. Osud ďalších pôstnych popoludní je ponechaný na vývoj situácie ohľadom Covid-19 vírusu.

 • 2020_03_08_2postne_popoludnie01
 • 2020_03_08_2postne_popoludnie02
 • 2020_03_08_2postne_popoludnie03
 • 2020_03_08_2postne_popoludnie04
 • 2020_03_08_2postne_popoludnie05
 • 2020_03_08_2postne_popoludnie06
 • 2020_03_08_2postne_popoludnie07
 • 2020_03_08_2postne_popoludnie08
 • 2020_03_08_2postne_popoludnie09
 • 2020_03_08_2postne_popoludnie10
 • 2020_03_08_2postne_popoludnie11
 • 2020_03_08_2postne_popoludnie12

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center