Don Boscov recept na svätosť platí aj dnes

Sviatok sv. Jána Bosca, zakladateľa rehole saleziánov, sme oslávili odpustovou sv. omšou a akakémiou v dvoch predstaveniach za sebou.

Slávnostnej svätej omši z príležitosti sviatku sv. Jána Bosca predsedal a v homílii prítomných povzbudil don Stanislav Seman, ktorý bol pri zrode námestovskej komunity.

 • 2020_01_31_odpust_db_01
 • 2020_01_31_odpust_db_02
 • 2020_01_31_odpust_db_03
 • 2020_01_31_odpust_db_04
 • 2020_01_31_odpust_db_05

V nedeľu, 2. februára 2020, nás počas akadémie navštívil osobne don Bosco, aby konkretizoval minuloročný odkaz: "Svätosť je pre každého!" Počas predstavenia viedol svätec dialóg s mladým animátorom Patrikom, ktorému pomocou spomienok a príkladov zo svojho života chcel ukázať ako sa dá prežívať svätosť aj dnes prostredníctvom dvojčlena: "Dobrý kresťan a statočný občan". V tomto "nečakanom stretnutí" s otvoreným koncom sa prítomným divákom predstavili pod režisérskou taktovkou Moniky Laštíkovej a don Petra Rotha naše chlapčenské a dievčenské stretká a rodiny saleziánov spolupracovníkov. Bodku za prestavením dal príhovor otca direktora Jozefa Marka SDB, ktorý pripomenul osobnosť don Jozefa Sobotu, s ktorým sme sa nedávno rozlúčili.

 • 2020_02_02_akademia_01
 • 2020_02_02_akademia_02
 • 2020_02_02_akademia_03
 • 2020_02_02_akademia_04
 • 2020_02_02_akademia_05
 • 2020_02_02_akademia_06
 • 2020_02_02_akademia_07
 • 2020_02_02_akademia_08
 • 2020_02_02_akademia_09
 • 2020_02_02_akademia_10
 • 2020_02_02_akademia_11
 • 2020_02_02_akademia_12
 • 2020_02_02_akademia_13
 • 2020_02_02_akademia_14
 • 2020_02_02_akademia_15
 • 2020_02_02_akademia_16
 • 2020_02_02_akademia_17
 • 2020_02_02_akademia_18
 • 2020_02_02_akademia_19
 • 2020_02_02_akademia_20
 • 2020_02_02_akademia_21
 • 2020_02_02_akademia_22
 • 2020_02_02_akademia_23
 • 2020_02_02_akademia_24
 • 2020_02_02_akademia_25
 • 2020_02_02_akademia_26
 • 2020_02_02_akademia_27
 • 2020_02_02_akademia_28
 • 2020_02_02_akademia_29
 • 2020_02_02_akademia_30
 • 2020_02_02_akademia_31
 • 2020_02_02_akademia_32
 • 2020_02_02_akademia_33
 • 2020_02_02_akademia_34
 • 2020_02_02_akademia_35
 • 2020_02_02_akademia_36
 • 2020_02_02_akademia_37
 • 2020_02_02_akademia_38
 • 2020_02_02_akademia_39
 • 2020_02_02_akademia_40
 • 2020_02_02_akademia_41
 • 2020_02_02_akademia_42
 • 2020_02_02_akademia_43
 • 2020_02_02_akademia_44
 • 2020_02_02_akademia_45
 • 2020_02_02_akademia_46
 • 2020_02_02_akademia_47
 • 2020_02_02_akademia_48
 • 2020_02_02_akademia_49
 • 2020_02_02_akademia_50
 • 2020_02_02_akademia_51
 • 2020_02_02_akademia_52
 • 2020_02_02_akademia_53
 • 2020_02_02_akademia_54
 • 2020_02_02_akademia_55
 • 2020_02_02_akademia_56
 • 2020_02_02_akademia_57
 • 2020_02_02_akademia_58
 • 2020_02_02_akademia_59
 • 2020_02_02_akademia_60
 • 2020_02_02_akademia_61
 • 2020_02_02_akademia_62
 • 2020_02_02_akademia_63
 • 2020_02_02_akademia_64
 • 2020_02_02_akademia_65

Foto: Pavol a Filip Sestrenek

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center