Odprevadili sme do večnosti apoštola Hornej Oravy

Vo farskom Kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove sa v sobotu 25. januára 2020 konala svätá omša spojená s pohrebnými obradmi za zosnulého saleziána kňaza, dona Jozefa Sobotu, ktorý nás navždy opustil 19. januára vo veku 91 rokov.

Veriaci sa prichádzali rozlúčiť s don Jozefom Sobotom počas celého týždňa do kaplnky na cintoríne. Rozlúčka s farnosťou Námestovo sa konala v piatok, deň pred pohrebnými obradmi. Kazateľ don Pavol Grach zvýraznil ako hlboko sa don Sobota za tých 61 rokov prežitých na Hornej Orave zapísal v srdciach ľudí.

Pohrebnej bohoslužbe predsedal spišský emeritný biskup Mons. Andrej Imrich, hlavnými koncelebrantmi boli generálny vikár spišskej diecézy Anton Tyrol, vikár saleziánov don Peter Bučány, direktor námestovskej komunity don Jozef Marko, dolnokubínsky dekan Ľubomír Pekarčík a námestovský dekan Miloš Pekarčík. Svätú omšu koncelebrovalo ďalších šesťdesiatpäť kňazov, medzi nimi tridsiatka saleziánov. So zosnulým sa prišli rozlúčiť aj spolubratia koadjútori, sestry saleziánky, saleziáni spolupracovníci, členovia Združenia Márie Pomocnice, farníci z Námestova, Vasiľova a zvyšku Oravy, nechýbali početní saleziánski odchovanci.

Veriacim sa počas homílie prihovoril don Jozef Luscoň, ktorý podčiarkol don Sobotov výnimočný dar: „Vždy cítil s mladými, najmä s najchudobnejšími. Nikdy nezabudol, z akého chudobného prostredia pochádzal a vedel, že v podobnej situácií sa nachádza mnoho mladíkov z Oravy... Ako skúsený pedagóg, vedel správne ohodnotiť mladého človeka. I v časoch najväčšej normalizácie sa nebál študenta, medzi štyrmi očami, opýtať: ´A do kostola chodíš? Modlievaš sa? A kedy si bol naposledy na svätú spoveď?´“ V závere príhovoru sa kazateľ obrátil priamo na don Sobotu, aby mu osobne poďakoval: „Bol si odvážny muž, bojovník za pravdu, mnoho krát vyšetrovaný... Bol si človek veľkého srdca - ako don Bosco, vychoval si množstvo učiteľov, stál pri zrode tridsiatky duchovných povolaní, vedcov, športovcov. Pomáhal si slabším, sirotám, aj hmotne. Bol si pre nás svedkom, že nebo existuje. A za to všetko ti vďaka.

Na smrť dona Sobotu zareagoval aj hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime, ktorého sústrasť sprostredkoval prítomným don Peter Bučány v záverečnom príhovore. Zároveň poďakoval v mene saleziánov manželskému páru Šelianovcov, ktorí sa o don Sobotu starali počas posledných siedmich rokov. V mene saleziánskej rodiny sa salezián spolupracovník Jozef Kanderka poďakoval donovi Sobotovi za jeho svedectvo života a pripomenul jeho celoživotné motto: „Nalomenú trstinu nezlomíš a hasnúci knôtik nezhasíš“ (por. Iz 42,3). Direktor miestnej komunity, don Jozef Marko, poďakoval don Sobotovi najmä za vôľu prichádzať do komunity napriek zdravotným obmedzeniam vyplývajúcim z jeho pokročilého veku a za jeho neúnavnú službu spovedania do poslednej chvíle. Záverečné slová patrili otcovi biskupovi Andrejovi, ktorý vyzdvihol neúnavnú tvorivosť dona Sobotu: „On nehľadal výhovorky, ako sa to nedá, on hľadal spôsoby, ako sa to dá... Preto je veľkým povzbudením pre nás všetkých.

Telesné ostatky zosnulého boli uložené na miestnom cintoríne.

Don Jozefovi Sobotovi veľmi záležalo na duchovných povolaniach, aj preto znel jeho posledný odkaz počas slávenia liturgickej spomienky na bl. Títusa Zemana 8.1.2020 v kaplnke nášho mládežníckeho strediska takto: "Vyzývam mladých, starých: Modlime sa za povolania! Boh je s nami. Nevzdávajme sa! Čo my nemôžeme, Boh môže."

P.R.

Pozri tiež:
www.sdbno.sk: 55 rokov v službe Krista
www.sdbno.sk: Príhovor don Jozefa Sobotu 22.12.2019
L. Vojtaššáková: K nulám, ktoré vraj on čmáral po tabuli, pridal Ktosi jednotku (My Orava)

 • pohreb_don_sobota_pia_01
 • pohreb_don_sobota_pia_02
 • pohreb_don_sobota_pia_03
 • pohreb_don_sobota_pia_04
 • pohreb_don_sobota_pia_05
 • pohreb_don_sobota_pia_06
 • pohreb_don_sobota_pia_07
 • pohreb_don_sobota_pia_08
 • pohreb_don_sobota_pia_09
 • pohreb_don_sobota_pia_10
 • pohreb_don_sobota_pia_11
 • pohreb_don_sobota_pia_12
 • pohreb_don_sobota_pia_13
 • pohreb_don_sobota_pia_14
 • pohreb_don_sobota_sob_01
 • pohreb_don_sobota_sob_02
 • pohreb_don_sobota_sob_03
 • pohreb_don_sobota_sob_04
 • pohreb_don_sobota_sob_05
 • pohreb_don_sobota_sob_06
 • pohreb_don_sobota_sob_07
 • pohreb_don_sobota_sob_08
 • pohreb_don_sobota_sob_09
 • pohreb_don_sobota_sob_10
 • pohreb_don_sobota_sob_11
 • pohreb_don_sobota_sob_12
 • pohreb_don_sobota_sob_13
 • pohreb_don_sobota_sob_14
 • pohreb_don_sobota_sob_15
 • pohreb_don_sobota_sob_16
 • pohreb_don_sobota_sob_17
 • pohreb_don_sobota_sob_18
 • pohreb_don_sobota_sob_19
 • pohreb_don_sobota_sob_20
 • pohreb_don_sobota_sob_21
 • pohreb_don_sobota_sob_22
 • pohreb_don_sobota_sob_23
 • pohreb_don_sobota_sob_24
 • pohreb_don_sobota_sob_25
 • pohreb_don_sobota_sob_26
 • pohreb_don_sobota_sob_27
 • pohreb_don_sobota_sob_28
 • pohreb_don_sobota_sob_29
 • pohreb_don_sobota_sob_30
 • pohreb_don_sobota_sob_31
 • pohreb_don_sobota_sob_32
 • pohreb_don_sobota_sob_33
 • pohreb_don_sobota_sob_34
 • pohreb_don_sobota_sob_35
 • pohreb_don_sobota_sob_36

Foto: Pavol a Filip Sestrenek

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center