4. adventné popoludnie v rodine

Posledné zo štyroch adventných popoludní sa nieslo v atmosfére bezprostredných príprav na Vianoce.

Na deti čakali výrobné dielne, v ktorých mohli pre svoje domovy vyrobiť vianočné ikebany a ozdoby. Chlapi pripravili pečenú klobásu a varený punč. V závere sa deti s rodičmi pustili do výzdoby vianočného stromčeka s medovníkovými ozdobami, ktoré pripravili na 2. adventnom popoludní a ktoré vyrobila pani Lucia. Záverečnú bodku urobil don Jozef Sobotu, ktorý sa všetkým prihovoril a don Peťo so svojím posledným adventným príbehom.

 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie01
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie02
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie03
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie04
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie05
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie06
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie07
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie08
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie09
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie10
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie11
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie12
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie13
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie14
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie15
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie16
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie17
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie18
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie19
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie20
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie21
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie22
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie23
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie24
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie25
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie26
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie27
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie28
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie29
 • 2019_12_22_4adventne_popoludnie30

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center