Stretnutie animátorov z celého Slovenska

Posledný septembrový víkend zavítalo do Banskej Bystrice približne 750 mladých, aby sa stretli na jedinečnom podujatí desaťročia. Akcia animátor Banská Bystrica (AABB) sa konala pre saleziánskych animátorov, ktorí pôsobia v strediskách po celom Slovensku a pracujú vo svojom voľnom čase ako dobrovoľníci. Z Námestova sme sme sa zúčastnili tejto akcie v počte 34 animátorov a 3 saleziánov.

V piatok 27. septembra podvečer sa centrum Banskej Bystrice začalo zapĺňať davom animátorov, ktorí sem prišli z celého Slovenska. Na Námestí SNP ich privítali moderátori, organizátori, i primátor mesta Ján Nosko a viceprimátor Milan Lichý. Všetci prítomní animátori takpovediac roztancovali Banskú Bystricu, keď spoločne v jednom obrovskom kruhu tancovali „belgičák“. Po takto naštartovanom programe sa presunuli do farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, na slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval banskobystrický sídelný biskup Marián Chovanec.

Mottom celého podujatia AABB bolo: „Objav svety, kde sú svätí!“ Malo nabudiť mladých vyjsť zo svojej komfortnej zóny a prekročiť prah vlastného pohodlia. Sobotný program bol rozdelený do troch zón: náučnej, zážitkovej a duchovnej. Toto rozdelenie vychádzalo z myšlienky sv. Jána Bosca, zakladateľa saleziánov, že svätosť sa dá dosiahnuť, ak budeme veselí, ak si budeme plniť svoje povinnosti a privádzať druhých k Ježišovi. V podvečer bol pripravený galaprogram, ktorým saleziáni a saleziánky chceli vyjadriť vďaku všetkým animátorom.

V nedeľu ráno sa všetci mladí zišli na lúke na sídlisku Sásová, aby sa spoločne pomodlili ruženec. Po ňom niesli v sprievode sochu Panny Márie Sásovskými ulicami až do strediska. Záverečná slávnostná svätá omša AABB sa konala na ihrisku saleziánskeho strediska. Okrem samotných animátorov boli na nej prítomné aj rodiny, ktoré mladým poskytli počas víkendu ubytovanie. Svätú omšu celebroval don Peter Bučány SDB, provinciálny vikár saleziánov. V príhovore povzbudil mladých budovať si dobré návyky.

Pozri aj správu z vysielania RTVS (41. minúta) a oficiálnu fotogalériu.

 • 2019_09_27_aabb01
 • 2019_09_27_aabb02
 • 2019_09_27_aabb03
 • 2019_09_27_aabb04
 • 2019_09_27_aabb05
 • 2019_09_27_aabb06
 • 2019_09_27_aabb07
 • 2019_09_27_aabb08
 • 2019_09_27_aabb09
 • 2019_09_27_aabb10
 • 2019_09_27_aabb11
 • 2019_09_27_aabb12
 • 2019_09_27_aabb13
 • 2019_09_27_aabb14
 • 2019_09_27_aabb15
 • 2019_09_27_aabb16
 • 2019_09_27_aabb17
 • 2019_09_27_aabb18
 • 2019_09_27_aabb19
 • 2019_09_27_aabb20
 • 2019_09_27_aabb21
 • 2019_09_27_aabb22
 • 2019_09_27_aabb23
 • 2019_09_27_aabb24
 • 2019_09_27_aabb25
 • 2019_09_27_aabb26
 • 2019_09_27_aabb27
 • 2019_09_27_aabb28
 • 2019_09_27_aabb29
 • 2019_09_27_aabb30
 • 2019_09_27_aabb31
 • 2019_09_27_aabb32
 • 2019_09_27_aabb33
 • 2019_09_27_aabb34
 • 2019_09_27_aabb35
 • 2019_09_27_aabb36
 • 2019_09_27_aabb37
 • 2019_09_27_aabb38
 • 2019_09_27_aabb39
 • 2019_09_27_aabb40
 • 2019_09_27_aabb41
 • 2019_09_27_aabb42
 • 2019_09_27_aabb43
 • 2019_09_27_aabb44
 • 2019_09_27_aabb45
 • 2019_09_27_aabb46

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center