Prvá animátorská chata v novom školskom roku

Slaná voda, dejisko letných pobytových táborov, prijalo 23 mladých animátorov, ktorí na toto miesto prišli s cieľom lepšieho spoznávania sa, ale najmä učenia sa ako viesť a zlepšovať pravidelné stretká.

Na tento účel sme si prizvali skúsených školiteľov, ktorí podobné aktivity pre animátorov robia po celom Slovensku. Sestra saleziánska Evka Rušinová a salezián Peter Naňo stáli pri zrode Ciest zrenia a neustále ich vylepšujú a prispôsobujú na podmienky jednotlivých stredísk. Sme veľmi radi, že po prvýkrát zavítali aj do nášho strediska s cieľom posunúť vyššie kvality našich animátorov. A hoci tento animátorský teambuilding trval len dva dni, jeho účastníci odchádzali domov obohatení o nové poznatky a plní nápadov ako vylepšiť stretká.

don Peter

 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding01
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding02
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding03
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding04
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding05
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding06
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding07
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding08
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding09
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding10
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding11
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding12
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding13
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding14
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding15
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding16
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding17
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding18
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding19
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding20
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding21
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding22
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding23
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding24
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding25
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding26
 • 2019_09_20_animatorsky_teambuilding27

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center