Do nového školského roku s novými animátormi

Hneď na prvý septembrový deň pripadla v našom mládežníckom stredisku a oratóriu veľká slávnosť - otvárali sme jeho brány - len symbolicky, lebo žiadne nemáme :-).

Otvorenie brán nahradil príhovor a prestrihnutie symbolickej červenej pásky nožnicami v rukách nášho otca direktora don Jozefa Marka. Traja mladí moderátori Ninka, Paťo a Rudo, prvýkrát v tak významnej úlohe, pred takmer dvomi stovkami rodičov, mladých a detí najprv predstavili pravidelné aktivity, aby si to najhodnotnejšie nechali nakoniec. Bolo to predstavenie nových animátorov a prijatie do radov vekom skúsenejších kolegov. Okrem prípitku im tento moment zvečnil ružencový nárok, ktorý ich, ako to pripomenul don Peťo, má motivovať denne sa modliť za svojich stretkárov a stretkárky. Program pokračoval aktivitami pre deti a dobrou kávičkou a koláčikom pre rodičov, na najväčšej obľube sa tešila čokoládová fontána s čerstvým ovocím.

Deviataci, ako sme ich doteraz spoločne označovali, sa tento deň pripravovali animátorským kurzom pol roka pod vedením don Peťa, Paľa, Ninky, Emy a Šeľa. Čas od sviatku don Bosca (31.1.) až do júnového písania žiadostí o animátorstvo (14.6.) bol rozdelený na päť nocovačiek, kedy hrami, aktivitami a spoločným uvažovaním sa naši "prípravkári" oboznámili s výchovným postupom podľa don Boscového preventívneho systému. Nadobudnuté vedomosti si overovali počas služby na jarnom a letnom prímestskom tábore, chlapci aj na pobytovom tábore. Ako spomienku na tento vzácny čas prinášame v závere fotky z príprav.

don Peťo

Pozri aj FOTO:

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center