55 rokov v službe Krista

Presne pred 55 rokmi prijal náš 91-ročný spolubrat don Jozef Sobota kňazské svätenie.

Nedávno (9.8.) si zase pripomenul 70 rokov do prvej rehoľnej profesie. Obidve tieto výročia si pripomenul "Krstný", ako ho na Orave všetci poznajú, svätou omšou v sobotu 17.8. spolu s dvadsiatkou mladých, ktorí finišovali prípravy prímestského tábora.V závere pripomenul jubilant mladým, že niet prekážky v živote, ktorá by sa nedala s Pánom zdolať.

Komunita Saleziánov v Námestove, Saleziáni spolupravníci a ostatní priatelia želajú don Jozefovi predovšetkým veľa síl!

  • 2019_08_17_55rokov_knazstva_01
  • 2019_08_17_55rokov_knazstva_02
  • 2019_08_17_55rokov_knazstva_03
  • 2019_08_17_55rokov_knazstva_04
  • 2019_08_17_55rokov_knazstva_05
  • 2019_08_17_55rokov_knazstva_06

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center