OZNAMY

Z našej kroniky

 domka no

Čaká nás...

24. feb
2020

26. feb
2020


streda

Popolec
01. mar
2020


nedeľa
o 15:00 hod.
1. pôstne popoludnie
03. mar
2020


utorok
o 17:00 hod.
DO sdb rodina
04. mar
2020


streda

DC ASC

Dnešné stretká a krúžky

Žiadne udalosti

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center