Oznamy na 12. týždeň v období cez rok: 24.6.-1.7.2018

vysviacka

- Dnes (nedeľu) sa koná zbierka Halier sv. Petra.

- V piatok o 8:00 bude v kostole sv. omša z príležitosti ukončenia šk. roka, na ktorú pozývame žiakov a učiteľov.

- Na budúcu nedeľu bude Deň farnosti. Kto má chuť pomôcť, príďte v pondelok po večernej sv. omši na faru. Kto môže poskytnúť ceny do tomboly, pomôžte. Kto môže upiecť koláčiky, nech ich prinesie v sobotu o 18:00 do katolíckeho domu. Sv. omša bude v amfiteátri v nedeľu o 11:00 pri dobrom počasí a po nej bude pohostenie pre všetkých pri amfiteátri. Na záver tombola.

 

© 2012 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center